۱۴۰۱/۰۳/۳۰

اطلاع رسانی در خصوص مسابقه ملی دانشجویی بانکدان

۱۴۰۱/۰۳/۱۱

بازدید جناب آقای دکتر کلانتری از دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

[…]
۱۴۰۱/۰۳/۱۱

جلسه شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی با حضور جناب آقای دکتر ملاداوودی

[…]
۱۴۰۱/۰۳/۰۸

آگهی استخدام

[…]
۱۴۰۱/۰۲/۲۷

دومین دوره‌ی رویداد بازی‌سازی امیرکبیر

[…]
۱۴۰۱/۰۲/۱۸

عصرانه دانشجویی

[…]
۱۴۰۱/۰۲/۱۶

اولین نامه‌، پایان‌ نامه

[…]
۱۴۰۱/۰۲/۱۶

هفدمین همایش ملی روز معدن

[…]
۱۴۰۱/۰۲/۱۶

جلسه معارفه و شورای عمومی انجمن علمی مهندسی شیمی

[…]
۱۴۰۱/۰۲/۱۶

بازدید دانش‌آموزان دختر شهرستان ایرانشهر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

[…]
۱۴۰۱/۰۲/۱۶

بازدید دانش‌آموزان شهرستان ایرانشهر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

[…]
۱۴۰۱/۰۲/۰۷

جلسه شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی در ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

[…]
۱۴۰۱/۰۲/۰۷

جلسه شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی در ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱

[…]
۱۴۰۱/۰۱/۳۰

سیزدهمین دوره جشنواره لینوکس و نرم‌افزارهای آزاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

[…]
۱۴۰۱/۰۱/۱۶

تهران ایده آل

۱۴۰۰/۱۱/۲۸

بازدید دانشجویی انجمن معدن