۱۳۹۳/۰۷/۰۷

مراسم تقدیر از برگزیدگان نوزدهمین دوره المپیاد دانشجویی

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۰۷

Appreciation Ceremony for the Winners of the Nineteenth Round of Student Olympiad

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۰۷

حفل تکریم المتفوقین فی‌ دور التاسع عشر من الأولمبیاد العلمی الطلابی

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۰۵

حضور انجمن علمی دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ درنهمین نمایشگاه بین المللی ایرانپلاست

[…]
۱۳۹۳/۰۴/۲۰

الدور الثانی لأولمبیاد فی وقت نفسه مع الدور الخامس و الخمسون من الأولمبیاد الریاضیات الدولی

[…]
۱۳۹۳/۰۴/۲۰

Amirkabir University of Technology, The host of the second Simultaneous Mathematical Olympiad

[…]
۱۳۹۳/۰۴/۲۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، میزبان دومین المپیاد ریاضی همزمان

[…]
۱۳۹۳/۰۳/۲۹

نتایج حضور درخشان و موفقیت آمیز دانشجویان صنعتی امیرکبیر در مرحله اول نوزدهمین دوره المپیاد دانشجویی

[…]
۱۳۹۳/۰۲/۲۱

Spaghetti Bridge Tenth National Tournament on May 11 and 12, held at AUT

[…]
۱۳۹۳/۰۲/۲۱

دهمین دوره مسابقات ملی پل ماکارونی در روزهای ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

[…]
۱۳۹۳/۰۲/۱۸

چهارمین دوره مسابقه ریاضی طرح وحل توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر برگزار شد

[…]
۱۳۹۳/۰۲/۱۴

البطوله الثالثه لمسابقات الصواریخ المائیه عقدت فی محافظه هرمزگان

[…]
۱۳۹۳/۰۲/۱۴

The third major tournament of water rockets was held at the Hormozgan Province

[…]
۱۳۹۳/۰۲/۱۴

سومین دوره مسابقات بزرگ موشک های آبی در استان هرمزگان برگزار شد

[…]
۱۳۹۳/۰۲/۱۰

ششمین دوره مسابقات ملی هوافضا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

[…]