شبکه سه بخش خبری ۲۲: بیست و سومین دوره مسابقات ملی برنامه نویسی در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد