شبکه خبر: بیست و سومین دوره مسابقات برنامه‌نویسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد