برگزاری کلاسهای رباتیک دانش آموزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر