هجدهمین دوره‌ی انتخابات شورای مدیریت انجمن‌های علمی-دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده. اسامی پذیرفته شدگان به زودی در همین صفحه اعلام می‌شود.