۱۳۹۶/۰۲/۰۹

همایش علمی مهندسی معدن | خرداد ۹۶

۱۳۹۶/۰۱/۳۰

دوره زبان آکادمیک انجمن علمی معدن | اردیبهشت ۹۶

۱۳۹۵/۱۱/۱۶

برگزاری دوره های جدید انجمن علمی مهندسی معدن

۱۳۹۵/۱۱/۱۶

دوره Intensive TOEFL انجمن علمی مهندسی معدن

۱۳۹۵/۱۱/۱۶

دوره Gemcom – Surpac انجمن علمی مهندسی معدن

۱۳۹۵/۱۱/۱۶

دوره FLAC 3D انجمن علمی مهندسی معدن

۱۳۹۵/۱۱/۱۶

دوره آباکوس ABAQUS انجمن علمی مهندسی معدن

۱۳۹۵/۱۱/۱۶

دوره MATLAB انجمن علمی مهندسی معدن