بیستمین دوره مسابقات بین المللی برنامه نویسی دانشجویی به صورت برخط برگزار گردید