همایش نقش استان هرمزگان در توسعه اقتصاد دریا محور ۳۰ آبان ماه در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی دریا واحد بندرعباس دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد