ششمین همایش سالانه مهندسی نفت پلی تکنیک برگزاری دوره های تخصصی و سمینار شرکت های دانش بنیان در دانشگاه امیرکبیر