واحد پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت

واحد پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت

فعالیت های واحد پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت در راستای تحقق بخشیدن به فعالیت های علمی پژوهشی دانشجویان و حمایت از طرح های پژوهشی، بسط و توسعه فضای ایده پردازی و جمع آوری ایده های دانشجویی، ترویج فرهنگ کارآفرینی و حمایت علمی و مالی از کارآفرینان تعریف شده است. در حال حاضر این مرکز توسعه فضای اشتغال و کارآفرینی در جامعه دانشجویی را در محوریت فعالیت های خود قرار داده است.

این مرکز به منظور پیشبرد فعالیت های متنوع خود ۴ کمیته طرح های پژوهشی و ارتباط با صنعت، هسته های علمی، ایده پردازی و کارآفرینی را تعریف نموده که وظایف هر کمیته به شرح زیر می باشد:

۱) کمیته طرح­های پژوهشی و ارتباط با صنعت:

۱-۱-  ارتباط با مراکز مهم علمی صنعتی کشور

الف) فراهم نمودن زمینه مناسب جهت جذب پروژه­های پژوهشی از صنایع

ب) فراهم نمودن زمینه مناسب جهت برگزاری دوره‌ها و بازدیدهای آموزشی جهت آشنایی با مراکز صنعتی

۱-۲- ساماندهی و نظارت بر تصویب و اجرای طرح های پژوهشی

۱-۴- حمایت علمی و مالی از طرح های پژوهشی دانشجویان

۱-۵- تهیه و تدوین آیین­نامه­های مرتبط با مباحث پژوهشی و ارتباط با صنعت

 

۲) کمیته هسته­های علمی:

۲-۱- تلاش در جهت راه­اندازی و تقویت هسته­های علمی و پژوهشی

۲-۲- تلاش در جهت راه­اندازی و تقویت هسته­های علمی بین دانشکده­ای

۲-۳- تهیه و تدوین آیین­نامه­های مرتبط با هسته­های علمی

 

۳)کمیته ایده­پردازی:

۳-۱-  ایجاد فضای لازم برای طرح و بیان اندیشه‌های نو، تفکر خلاق و فرهنگ نوآور

۳-۲- حمایت علمی و مالی از افراد ایده پرداز، خلاق و نوآور

۳-۳- حمایت مادی و معنوی از ایده ها جهت تبدیل به محصول و ثروت

۳-۴- فراهم آوردن بستر جهت جذب سرمایه گذار و حامی

۳-۵- برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در سطوح دانشگاهی و ملی

الف) سامان‌دهی و علمی‌سازی مباحثات و گفتگوها

ب) استفاده از ظرفیت‌های سایر مراکز علمی و آموزشی در اجرای کرسی‌های آزاد اندیشی

ج) مشارکت فعال و ایجاد رقابت بین گروه‌های دانشجویی در برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی

د) معطوف نمودن برنامه‌ کرسی‌های آزاد اندیشی به ارتقاء کیفیت و نشاط در محیط دانشگاه

 

۴) کمیته کارآفرینی:

۴-۱- توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی

۴-۲- برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی کارآفرینی

۴-۳- شرکت در نمایشگاه‌ها و کنفرانس های مرتبط با کارآفرینی

۴-۴-  حمایت‌های علمی و مالی از دانشجویان کارآفرین

۴-۵- تهیه و تدوین آیین­نامه­های مرتبط با مباحث کارآفرینی