واحد روابط عمومی و نشریات

 

اداره انجمن­ های علمی دانشجویی به منظور ساماندهی و حمایت از فعالیت نشریات دانشجویی، نهادینه ساختن فضای فعالیت علمی و پژوهشی، ایجاد فرصت­ های فراگیری مهارت­ های نشریاتی، کلیه نشریاتی که به صورت فصلنامه با نام ثبت و تاریخ نشر در زمینه­ علمی ترویجی توسط دانشجویان هریک از انجمن­ های علمی دانشکده­ ها، تهیه می­ شود، با تأیید و دستور اداره انجمن­ های علمی دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر، منتشر و توسط انجمن­ های علمی، در محدوده دانشگاه­ ها، صنایع و بازارهای هدف آن توزیع می­ گردند. از وظایف دیگر این واحد، تهیه و تدوین نشریه داخلی اداره انجمن های علمی تحت عنوان نشریه آیینه تلاش، می باشد که در هر دوره، بازتابی از فعالیت­ های انجمن­ های علمی در آن گردآوری می­ شود. این واحد همچنین جهت به روز بودن آمارها و اطلاعات، مسئولیت اطلاع ­رسانی فعالیت­ های انجمن­ های علمی را از طریق سایت اداره انجمن­ های علمی و همچنین ارتباط با روابط عمومی دانشگاه و خبرگزاری­ های مرتبط را دارد.