واحد امور مسابقات و رویدادها

 

با توجه به اهمیت و تاثیر مسابقات و رویدادهای علمی در شناساندن و ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه در سطوح مختلف ملی و بین المللی، این واحد در سال ۱۳۹۵ از واحد آموزش و فوق برنامه جدا شد تا بطور مستقل و مجزا بر هر چه بهتر و کامل­ تر انجام شدن این امور نظارت شود. از جمله وظایف این واحد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • توسعه و نظارت بر فعالیت­ های مسابقات و رویدادهای علمی از جمله ( استارتاپ، تدکس، همایش، کنفرانس، سمینار و …)  توسط انجمن­ های علمی دانشجویی از جمله:

الف) برگزاری مسابقات و رویدادهای دانشگاهی، ملی و بین المللی

ب) شرکت در مسابقات و رویدادهای دانشگاهی، ملی و بین المللی

ج) تهیه جزوات و فیلم‌های آموزشی مرتبط با مسابقات و رویدادهای علمی دانشجویی

د) شناسایی مسابقات و رویدادهای داخلی و خارجی مرتبط با رشته‌های تحصیلی دانشگاه

 • بررسی و نظارت در تهیه و تدوین آیین­ نامه‌های کمیته ها و برنامه­ های مرتبط با مسابقات و رویدادهای انجمن‌های علمی دانشجویی
 • بررسی و کارشناسی فرم­ های درخواست برگزاری یا شرکت در مسابقات و رویدادهای علمی دانشجویان
 • نظارت بر اجرای دقیق آیین­ نامه اجرایی مسابقات و رویدادهای علمی دانشجویی اداره انجمن­ های علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • نظام‌مند ساختن مسابقات و رویدادهای علمی دانشجویان دانشگاه
 • تلاش در جهت جذب منابع مالی برای مسابقات و رویدادهای علمی
 • نظارت بر مخارج مورد نیاز و خرج شده مسابقات و رویدادهای علمی دانشگاه
 • نظارت بر مستندسازی مسابقات علمی دانشجویان در سطح دانشگاهی، ملی و بین­ المللی
 • شناسایی و پرورش دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره­ گیری از مشارکت آن ­ها در ارتقاء سطح مسابقات و رویدادهای علمی دانشگاه
 • ساماندهی و نظارت بر اعزام تیم‌ها به مسابقات خارجی
 • ایجاد هماهنگی های داخلی لازم جهت برگزاری مسابقات و رویدادهای علمی توسط دانشگاه