واحد اداری و مالی

وظایف بخش اداری اداره انجمن های علمی دانشجویی

 

 • اجرای سیاست­ها و خط‌مشی ارائه شده در راستای انجمن­های علمی و دانشجویی
 • پیش‌بینی نیازها و برنامه‌ریزی در راستای انجمن­ها و تشکل­های علمی-دانشجویی در جهت برگزاری المپیادها و کلاس­های آماده سازی مربوطه
 • ایجاد هماهنگی با انجمن­های علمی و دانشجویی سایر دانشگاه­ها جهت افزایش سطح علمی و فرهنگی
 • برنامه‌ریزی و تأمین امکانات جهت تحقق اهداف انجمن­ها و هماهنگی با روابط عمومی
 • مطالعه و بررسی اساس­نامه و آیین­نامه­های پیشنهادی توسط مسئولین اداره آموزش و فوق برنامه، مرکز امور المپیادهای علمی – دانشجویی، مرکز ایده­پردازی، نوآوری و فناوری و شورای دبیران و پیگیری و بررسی دستورالعمل­ها
 • نظارت بر حسن عملکرد انجمن­ها و اجرای قوانین و مقررات مربوطه
 • جمع‌آوری اطلاعات و ارائه گزارش دوره‌ای به گروه آمار و واحد‌های ذیربط
 • نظارت بر نحوه تأمین منابع و مصرف هزینه‌ها
 • ایجاد ارتباط مؤثر بین مراکز پژوهشی دفاتر ارتباط با صنعت، مدیریت امور فرهنگی، بخش­های پژوهش و آموزش و … در راستای افزایش بهره‌وری انجمن­ها و تشکل­های فوق
 • اقدام و تصمیم­گیری در خصوص مسائل ناگهانی و حوادث مربوط به انجمن­های علمی و دانشجویی
 • نظارت بر حسن عملکرد نشریات علمی و برنامه‌ریزی جهت تأمین امکانات مورد نیاز آن­ها
 • آسیب­شناسی علمی و تلاش در جهت ایجاد انگیزه و علاقه علمی در دانشجویان
 • نظارت بر عملکرد­های اداره آموزش و فوق برنامه، مرکز امور المپیادهای علمی – دانشجویی و مرکز ایده­پردازی، نوآوری و فناوری