واحد آموزش

 

از جمله اهداف این واحد، ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان می­باشد و از وظایف این واحد می­ توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • توسعه و نظارت بر فعالیت های فوق برنامه علمی و آموزشی توسط دانشجویان از جمله:

الف) برگزاری بازدیدهای علمی و صنعتی هدفمند

ب) برگزاری عصرانه و میزگردهای تخصصی

ج) برگزاری کلاس­ های فوق برنامه آموزشی

د) برگزاری نمایشگاه­ های تخصصی

  • افزایش سطح مشارکت و جذب دانشجویان در فعالیت­ های علمی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با اساتید
  • حمایت مادی و معنوی و تلاش در جهت جذب منابع مالی برای برنامه­ های آموزشی
  • بهره­ گیری از توان علمی دانشجویان در جهت پیوند دانشگاه با انجمن­ های علمی در سطوح ملی و بین­ المللی
  • مستندسازی فعالیت­ های علمی و آموزشی دانشجویان در سطح دانشگاهی، ملی و بین­ المللی
  • ایجاد هماهنگی­ های لازم جهت برگزاری جشنواره­ های علمی توسط دانشگاه
  • بررسی، نیازسنجی و برگزاری دوره­ های عمومی-تخصصی مورد نیاز در مقاطع دانشجویی و دانش­ آموزی در سطح ملی در دانشگاه
  • اطلاع ­رسانی، هماهنگی و برگزاری تورهای یک روزه بازدیدهای دانش ­آموزی جهت معرفی و شناساندن امکانات و ظرفیت­ های دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سطح ملی