مسابقه انتخابی نخستین المپیاد دانشجویی سبدگردانی سهام