مراسم تقدیر از برگزیدگان نوزدهمین دوره المپیاد دانشجویی